Kunnen we de Strijder missen als kiespijn?

Kunnen we de Strijder missen als kiespijn?

 

Elke dag zien we de destructieve effecten van het archetype van de Strijder. In oorlogsgebieden richt hij onnoemelijk veel leed en schade aan. Maar ook op plekken waar het geen oorlog is creëert de Strijder harde confrontaties en botsingen. De toon van het gesprek, bijvoorbeeld op sociale media, wordt snel vijandig en oorlogszuchtig. 

Als je houdt van vrede en harmonie krijg je hierdoor een afkeer van de Strijder. Toch hebben we het archetype van de Strijder nodig. Zowel in onze innerlijke wereld als collectief. De Strijder vertegenwoordigt vuur, kracht en wil. Samen met de archetypen van het Kind en de Verzorger vormt hij de basis van onze persoonlijkheid. 

Het Kind, dat ons kwetsbare deel vertegenwoordigt, heeft behalve liefde ook bescherming nodig. De Verzorger geeft liefde en steun. Bescherming is de taak van de Strijder. Om je veilig te voelen heb je een innerlijke kracht nodig die je grenzen beschermt. Die het opneemt voor je gevoelige en intuïtieve kant. Die je verdedigt tegen aanvallen en beperkende claims. Verder is de innerlijke Strijder een instrument van je wil. Hij helpt je gestalte te geven aan wat belangrijk voor je is, en om je dromen waar te maken. 

Hoe meer de Strijder wordt ingezet voor deze positieve doelen, hoe minder kans er is dat hij zijn schaduwvorm aanneemt. Die schaduwkant zien we helaas veel om ons heen: machtsmisbruik, ongerichte agressie, minachting voor kwetsbaarheid, geen andere opvattingen tolereren. 

Het perspectief van de Strijder is beperkt. De Goeden (wij) tegen de Slechten (zij). Daarom moet de Strijder het niet voor het zeggen krijgen. Hij moet beteugeld en geleid worden door andere archetypen, zoals de Leider en de Wijze. Toch hebben we juist in deze tijd de Strijder heel hard nodig: om te strijden voor het milieu, voor sociale rechtvaardigheid, voor mensenrechten. Zo kan hij worden ingezet voor hogere doelen: bescherming van alles dat van waarde is. 

Scroll naar boven