Waarom zou je iets willen weten over archetypen?

Waarom zou je iets willen weten over archetypen?

Archetypen bepalen voor een groot deel wie je bent, wat je interesseert en hoe je in het leven staat. Ze bepalen hoe je kijkt naar vragen en conflicten. 

Stel, je staat te wachten in een rij, en iemand dringt zich langs de rij naar voren, zonder zelfs maar te zien dat er andere mensen staan. Hoe reageer je dan? Het Weesje in jezelf denkt misschien: Zie je wel, ik moet weer wachten. Zo kom ik nooit aan de beurt! Terwijl de Strijder denkt: Dit pik ik niet! en de voordringer scherp tot de orde roept. De Verzorger zal eerder denken: Ach, die man is gestresst en heeft het druk. Laat hem maar even…

Archetypen hebben ieder een eigen benadering van gebeurtenissen en problemen. Jouw persoonlijkheid wordt voor een groot deel bepaald door de archetypen die dominant zijn in je psyche. 

Wat zijn archetypen? 

Archetypen zijn collectieve beelden en energiepatronen die in iedereen aanwezig zijn, sommige meer bewust dan andere. De Verzorger in mijn voorbeeld kennen we allemaal, en we hebben er elk onze eigen relatie mee. Iedereen heeft in haar psyche archetypen die sterk bepalend zijn voor wie ze is. Daarnaast zijn er archetypen die meer sluimerend aanwezig zijn, als een onbewuste kracht. 

Behalve in je innerlijke wereld bestaan archetypen ook buiten je. Ze maken deel uit van het collectieve onbewuste. Ze spreken tot ons door dromen, mythen, verhalen en symbolen. De Strijder, de Wees, de Held, de Magiër, ze maken deel uit van ons potentieel. En potentieel wil geleefd worden. 

Hoe meer je je bewust wordt van de archetypen in je psyche, hoe meer ze tot hulpkrachten worden die je kunt activeren als je dat wilt of nodig hebt. En als je er bewust contact mee maakt, komen je innerlijke archetypen meer in balans. In het voorbeeld van de voordringer in de rij: De Verzorger kan de Strijder een beetje temperen. En de Strijder kan de Verzorger wat assertiever maken. Zodat je vriendelijk kunt zeggen: Meneer! Wij waren eerst. 

Scroll naar boven