Psychosynthese
Psychosynthese

Achtergrondinformatie

 

Nieuwe kwaliteiten en oude pijn

We worden geboren met een eigen wezen, en met een enorm potentieel aan talenten en kwaliteiten. In contact met opvoeders en de sociale omgeving worden die kwaliteiten gevormd, en vaak enigszins vervormd.
Voor een klein kind is het van levensbelang om liefde te krijgen. Dus je past je aan, pakt de boodschappen op over hoe je moet zijn om geaccepteerd te worden.
Daarmee gaat een deel van jezelf ondergronds. Delen die met agressie te maken hebben, of met je vitaliteit en je passie. Maar ook andere delen, bijvoorbeeld je behoefte aan aandacht, of juist je onafhankelijkheid. Je behoefte aan avontuur, exploreren, nieuwe ervaringen.
Maar het verlangen blijft, om echt ontmoet en bevestigd te worden in wie je bent.
Het leven stelt ons voor vele opgaven, en geeft ons ook voortdurend mogelijkheden om nieuwe kanten in onszelf aan te spreken en te ontwikkelen. Op zich een positief proces. Maar vaak zitten we vast in oude patronen, die het nieuwe niet willen toelaten. Dat geeft conflicten, soms binnen onszelf, soms met anderen, en vaak allebei.
In persoonlijke psychosynthese sessies kun je, met een steuntje in de rug, uitzoeken welk nieuw aspect van jou zoekt naar een vorm, en waar je door oude pijn en conditionering wordt tegengehouden.

 

Verlies, verdriet en rouw

Het leven is, zoals velen van ons maar al te goed weten, bepaald niet alleen positief. Een van de moeilijkste kanten van ons bestaan is verlies. Geleidelijke verliezen, die min of meer in de lijn van verwachting liggen, maar toch pijnlijk kunnen zijn. Maar ook grote, plotselinge verliezen, die de bodem onder je vandaan slaan. Zoals het verlies van een partner, of een kind.
Het enige antwoord op zo’n enorm verlies is diepe rouw. Verdriet, pijn, woede. Wat je in zo’n situatie nodig hebt is tijd, om het proces op jouw manier door te maken. En steun en begrip in je omgeving. En heel veel compassie met jezelf. Jammer genoeg is die ondersteuning er vaak niet, of niet voldoende als je die nodig hebt. Ook degenen die heel dicht bij je staan kunnen een manier van omgaan met hun verdriet hebben die botst met de jouwe. Je stuit vaak op onbegrip in je omgeving dat in wezen gebaseerd is op angst. Vrienden en bekenden zijn bang om in de peilloze afgrond van jouw verdriet te kijken, en komen met dooddoeners als: Het leven gaat door.
Niet voor jou op dit moment.
Als je merkt dat je je verdiet niet kunt uiten, en depressief wordt, als je je nog eenzamer voelt door reacties van de mensen om je heen, kun je in persoonlijke sessies begeleiding krijgen.
Niets kan een diep geliefd persoon vervangen. In die zin is je verlies onherstelbaar. Maar door ontmoet te worden in je verdriet, en je diepe rouw te ervaren en toe te laten, krijg je langzamerhand weer wat vaste grond onder je voeten. Het verdriet blijft, maar het wordt minder alles overheersend. Er komt weer wat licht. Je gaat weer dieper voelen wat er nog wel is aan moois en rijks in je leven. En je leert om dat toe te staan, net zoals je je verdriet toestaat. Zodat je ook weer vaker aan je verloren geliefde kunt denken met een glimlach. Om wie hij of zij was. En om wat je elkaar gegeven hebt.

 

Hooggevoeligheid

De term hooggevoeligheid of -sensitiviteit danken we aan de Amerikaanse psychologe Elaine N. Aron.
Als je heel gevoelig bent heb je vroeger waarschijnlijk wel negatievere benamingen naar je hoofd gekregen: Jankerd! Bangerik!
Ook het woord overgevoelig houdt in feite een negatief oordeel in. Hooggevoelige mensen hebben een gevoeliger zenuwstelsel dan de gemiddelde persoon. Je bent dan heel ontvankelijk voor indrukken uit je omgeving: dat wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, proeft. Je hebt dus veel te verwerken, en je systeem kan door te veel prikkels overbelast worden. Het is belangrijk om dat te onderkennen, en voor voldoende rust te zorgen. Hierin moet je een eigen balans vinden.
Als je je te veel terugtrekt doe je jezelf, en de wereld tekort. Als hooggevoelig persoon heb je veel te geven waar onze wereld grote behoefte aan heeft: invoelingsvermogen, inzicht in jezelf, anderen en situaties, gevoel voor wat nodig is om dingen beter te laten verlopen. Wijsheid, compassie en intuïtie. Ook voor jezelf en je eigen levensgeluk is het belangrijk om te leren vorm te geven aan jouw speciale kwaliteiten.
In psychosynthese consulten werken we aan:

 • Benoemen en dieper ervaren van je gevoelens. De waarde van je gevoeligheid erkennen. Creatief vorm geven aan jouw innerlijke wereld.
 • Zorgen voor het kind in jezelf: het deel van je dat kwetsbaar is, maar ook een heel eigen kracht heeft.
 • Loslaten van wat je in je leven voor anderen bent gaan dragen.
 • Ruimte innemen en grenzen.
 • Heldere communicatie, in je intieme relaties en in de buitenwereld.
 • Luisteren naar je intuïtie, de innerlijke bron van diepere wijsheid.

 

Relaties

We leren het meest door relaties, we beleven de meeste vreugde door relaties, en we lijden het meest door relaties.
Relaties zijn eten en drinken voor ieder mens. Zonder diepgaande relaties met anderen verkommert er iets in ons. We hebben anderen nodig; Om van te houden, en om van ons te houden. Om elkaar te inspireren. Om te lachen en elkaar te steunen. Om verbondenheid te voelen bij problemen. Om elkaar te spiegelen en nieuwe dingen van elkaar te leren.
Maar juist in die relaties waar je het meeste van jezelf investeert, kom je ook je eigen schaduwkanten tegen, en die van de ander. Dat geeft heftige botsingen, en soms leidt het tot een breuk.
Het kan zijn dat een breuk in die situatie de enige gezonde oplossing is. Maar soms kan het helpen om in relatieproblemen gecoacht te worden. dieper te kijken. Wat gebeurt er werkelijk. In hoeverre zit je vast in oud gedrag, oud geloof. Welke stapjes zou je kunnen nemen om daar iets in te veranderen. Je kunt samen met je partner komen.
Maar als de ander dat niet wil, of er niet aan toe is, kun je ook werken aan jouw deel. Dat kan weer openen naar een heel nieuw perspectief.

 

Ouderschap

Is er iets ingrijpender dan het krijgen van een kind?
Vader of moeder worden brengt een enorme verandering te weeg. In je leven en in je gevoelswereld. Een heel nieuw reservoir aan intense gevoelens wordt aangeboord. Diepe liefde, intense, onvoorwaardelijke verbondenheid.
Het besef dat dit wezentje van jou afhankelijk is brengt ook angst mee, en onzekerheid. Je wilt dit kind het beste geven dat je in je hebt. Maar juist omdat het zo veel van je vraagt dreigt ook het slechtste dat je in je hebt naar boven te komen. Je kunt je labiel voelen, uitgeput, woedend of wanhopig. Je moet voortdurend iets geven dat je zelf niet voldoende hebt gekregen.
Naarmate je kind groter wordt groei je in je ouderrol. Toch blijft de ontwikkeling die je kind doormaakt steeds een beroep doen op nieuwe vermogens van jou als ouder. Je eigen opvoeding, of jouw manier van reageren, kunnen je daarbij in de weg zitten.
Misschien heeft je kind problemen, en komt het er ondanks jouw steun niet uit. Misschien zijn er problemen in je relatie met je kind, en loop je daarin tegen je grenzen aan.
Ouder een kind consulten kunnen uitkomst bieden. Samen kijken we wat er in wezen nodig is, en hoe jij en je kind daar samen stappen in kunnen nemen. Door anders om te leren gaan met problemen, kun je ook weer meer gaan genieten van elkaar.

 

Werken in verbinding met jezelf

Of je werk betaald wordt of niet, werk neemt een belangrijke plaats in in ieders leven. Wat voor werk je doet is vaak een van de eerste dingen die je over jezelf vertelt. Dat is logisch: het werk dat je doet drukt iets uit over wie je bent.
Maar aangezien iedereen groeit en verandert, kan ook het werk dat bij je past veranderen. Wat mensen nodig hebben is werk dat ze stimuleert, waarin ze uitgedaagd worden hun beste mogelijkheden te gebruiken en waarin ze gewaardeerd worden om hun unieke bijdrage.
Redenen om consulten over werk te doen:

 • Je wilt na een periode van niet (betaald) werken terug in het arbeidsproces.
 • Je bent door omstandigheden gedwongen naar ander werk om te zien.
 • je bent niet meer tevreden over het werk dat je doet, of over je werkomgeving.
 • Je voelt je te zwaar belast.
 • Je wilt je eigen kwaliteiten meer gaan gebruiken, en werk doen dat voor jou zinvol is.

In de consulten gaan we kijken wat jouw kernkwaliteiten en potentieel zijn. Wat je echte dromen en verlangens zijn aangaande werk, en ook wat je belemmert.
Hoe kun je omgaan met de obstakels op je weg? En waar hebben die obstakels mee te maken?
Wat heb je nodig om je verlangens concreet vorm te gaan geven?
Grote taken worden teruggebracht tot kleine, haalbare stappen.

 

Je dromen verkennen – dieper contact met jezelf

Iedereen droomt elke nacht een aantal keer. Als je je dromen onthoudt, onthoud je in de regel lang niet alles dat je gedroomd hebt.
Maar een droom, of een fragment van een droom, kan al genoeg zijn om jezelf beter te begrijpen. In de droom komen vaak gevoelens tot uitdrukking die je overdag niet toelaat.
Je bent in je dromen enorm creatief: Je schrijft het script, regisseert, maakt de decors, zoekt de spelers uit. Het deel van je onbewuste dat het overzicht heeft over dit proces, en over het doel van het proces, wordt ook wel je droomproducent genoemd.
Werken met je droomproducent brengt je in contact met een deel van je dat wijzer, bewuster en creatiever is dan je gewone dagelijkse zelf.
Ook zijn dromen, met hun poëtische gelaagdheid en hun geheimzinnigheid een rijke bron voor creatief werk. Ze kunnen inspireren tot tekenen, schilderen, schrijven, en vele andere creatieve vormen.
In de sessies leer je om de taal van je dromen beter te gaan verstaan. We werken ook verder met de droom: Je speelt dan bijvoorbeeld een bepaalde droomfiguur, en laat het verhaal zich verder ontvouwen. Dromen zijn de brug tussen je bewuste en je onbewuste, en bieden een inspirerende weg naar dieper contact met jezelf.
Lees meer over dromen en creativiteit.

 

Tarieven van de consulten en contactinformatie.

Achtergrondinformatie

 

Nieuwe kwaliteiten en oude pijn

We worden geboren met een eigen wezen, en met een enorm potentieel aan talenten en kwaliteiten. In contact met opvoeders en de sociale omgeving worden die kwaliteiten gevormd, en vaak enigszins vervormd.
Voor een klein kind is het van levensbelang om liefde te krijgen. Dus je past je aan, pakt de boodschappen op over hoe je moet zijn om geaccepteerd te worden.
Daarmee gaat een deel van jezelf ondergronds. Delen die met agressie te maken hebben, of met je vitaliteit en je passie. Maar ook andere delen, bijvoorbeeld je behoefte aan aandacht, of juist je onafhankelijkheid. Je behoefte aan avontuur, exploreren, nieuwe ervaringen.
Maar het verlangen blijft, om echt ontmoet en bevestigd te worden in wie je bent.
Het leven stelt ons voor vele opgaven, en geeft ons ook voortdurend mogelijkheden om nieuwe kanten in onszelf aan te spreken en te ontwikkelen. Op zich een positief proces. Maar vaak zitten we vast in oude patronen, die het nieuwe niet willen toelaten. Dat geeft conflicten, soms binnen onszelf, soms met anderen, en vaak allebei.
In persoonlijke psychosynthese sessies kun je, met een steuntje in de rug, uitzoeken welk nieuw aspect van jou zoekt naar een vorm, en waar je door oude pijn en conditionering wordt tegengehouden.

 

Verlies, verdriet en rouw

Het leven is, zoals velen van ons maar al te goed weten, bepaald niet alleen positief. Een van de moeilijkste kanten van ons bestaan is verlies. Geleidelijke verliezen, die min of meer in de lijn van verwachting liggen, maar toch pijnlijk kunnen zijn. Maar ook grote, plotselinge verliezen, die de bodem onder je vandaan slaan. Zoals het verlies van een partner, of een kind.
Het enige antwoord op zo’n enorm verlies is diepe rouw. Verdriet, pijn, woede. Wat je in zo’n situatie nodig hebt is tijd, om het proces op jouw manier door te maken. En steun en begrip in je omgeving. En heel veel compassie met jezelf. Jammer genoeg is die ondersteuning er vaak niet, of niet voldoende als je die nodig hebt. Ook degenen die heel dicht bij je staan kunnen een manier van omgaan met hun verdriet hebben die botst met de jouwe. Je stuit vaak op onbegrip in je omgeving dat in wezen gebaseerd is op angst. Vrienden en bekenden zijn bang om in de peilloze afgrond van jouw verdriet te kijken, en komen met dooddoeners als: Het leven gaat door.
Niet voor jou op dit moment.
Als je merkt dat je je verdiet niet kunt uiten, en depressief wordt, als je je nog eenzamer voelt door reacties van de mensen om je heen, kun je in persoonlijke sessies begeleiding krijgen.
Niets kan een diep geliefd persoon vervangen. In die zin is je verlies onherstelbaar. Maar door ontmoet te worden in je verdriet, en je diepe rouw te ervaren en toe te laten, krijg je langzamerhand weer wat vaste grond onder je voeten. Het verdriet blijft, maar het wordt minder alles overheersend. Er komt weer wat licht. Je gaat weer dieper voelen wat er nog wel is aan moois en rijks in je leven. En je leert om dat toe te staan, net zoals je je verdriet toestaat. Zodat je ook weer vaker aan je verloren geliefde kunt denken met een glimlach. Om wie hij of zij was. En om wat je elkaar gegeven hebt.

 

Hooggevoeligheid

De term hooggevoeligheid of -sensitiviteit danken we aan de Amerikaanse psychologe Elaine N. Aron.
Als je heel gevoelig bent heb je vroeger waarschijnlijk wel negatievere benamingen naar je hoofd gekregen: Jankerd! Bangerik!
Ook het woord overgevoelig houdt in feite een negatief oordeel in. Hooggevoelige mensen hebben een gevoeliger zenuwstelsel dan de gemiddelde persoon. Je bent dan heel ontvankelijk voor indrukken uit je omgeving: dat wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, proeft. Je hebt dus veel te verwerken, en je systeem kan door te veel prikkels overbelast worden. Het is belangrijk om dat te onderkennen, en voor voldoende rust te zorgen. Hierin moet je een eigen balans vinden.
Als je je te veel terugtrekt doe je jezelf, en de wereld tekort. Als hooggevoelig persoon heb je veel te geven waar onze wereld grote behoefte aan heeft: invoelingsvermogen, inzicht in jezelf, anderen en situaties, gevoel voor wat nodig is om dingen beter te laten verlopen. Wijsheid, compassie en intuïtie. Ook voor jezelf en je eigen levensgeluk is het belangrijk om te leren vorm te geven aan jouw speciale kwaliteiten.
In psychosynthese consulten werken we aan:

 • Benoemen en dieper ervaren van je gevoelens. De waarde van je gevoeligheid erkennen. Creatief vorm geven aan jouw innerlijke wereld.
 • Zorgen voor het kind in jezelf: het deel van je dat kwetsbaar is, maar ook een heel eigen kracht heeft.
 • Loslaten van wat je in je leven voor anderen bent gaan dragen.
 • Ruimte innemen en grenzen.
 • Heldere communicatie, in je intieme relaties en in de buitenwereld.
 • Luisteren naar je intuïtie, de innerlijke bron van diepere wijsheid.

 

Relaties

We leren het meest door relaties, we beleven de meeste vreugde door relaties, en we lijden het meest door relaties.
Relaties zijn eten en drinken voor ieder mens. Zonder diepgaande relaties met anderen verkommert er iets in ons. We hebben anderen nodig; Om van te houden, en om van ons te houden. Om elkaar te inspireren. Om te lachen en elkaar te steunen. Om verbondenheid te voelen bij problemen. Om elkaar te spiegelen en nieuwe dingen van elkaar te leren.
Maar juist in die relaties waar je het meeste van jezelf investeert, kom je ook je eigen schaduwkanten tegen, en die van de ander. Dat geeft heftige botsingen, en soms leidt het tot een breuk.
Het kan zijn dat een breuk in die situatie de enige gezonde oplossing is. Maar soms kan het helpen om in relatieproblemen gecoacht te worden. dieper te kijken. Wat gebeurt er werkelijk. In hoeverre zit je vast in oud gedrag, oud geloof. Welke stapjes zou je kunnen nemen om daar iets in te veranderen. Je kunt samen met je partner komen.
Maar als de ander dat niet wil, of er niet aan toe is, kun je ook werken aan jouw deel. Dat kan weer openen naar een heel nieuw perspectief.

 

Ouderschap

Is er iets ingrijpender dan het krijgen van een kind?
Vader of moeder worden brengt een enorme verandering te weeg. In je leven en in je gevoelswereld. Een heel nieuw reservoir aan intense gevoelens wordt aangeboord. Diepe liefde, intense, onvoorwaardelijke verbondenheid.
Het besef dat dit wezentje van jou afhankelijk is brengt ook angst mee, en onzekerheid. Je wilt dit kind het beste geven dat je in je hebt. Maar juist omdat het zo veel van je vraagt dreigt ook het slechtste dat je in je hebt naar boven te komen. Je kunt je labiel voelen, uitgeput, woedend of wanhopig. Je moet voortdurend iets geven dat je zelf niet voldoende hebt gekregen.
Naarmate je kind groter wordt groei je in je ouderrol. Toch blijft de ontwikkeling die je kind doormaakt steeds een beroep doen op nieuwe vermogens van jou als ouder. Je eigen opvoeding, of jouw manier van reageren, kunnen je daarbij in de weg zitten.
Misschien heeft je kind problemen, en komt het er ondanks jouw steun niet uit. Misschien zijn er problemen in je relatie met je kind, en loop je daarin tegen je grenzen aan.
Ouder een kind consulten kunnen uitkomst bieden. Samen kijken we wat er in wezen nodig is, en hoe jij en je kind daar samen stappen in kunnen nemen. Door anders om te leren gaan met problemen, kun je ook weer meer gaan genieten van elkaar.

 

Werken in verbinding met jezelf

Of je werk betaald wordt of niet, werk neemt een belangrijke plaats in in ieders leven. Wat voor werk je doet is vaak een van de eerste dingen die je over jezelf vertelt. Dat is logisch: het werk dat je doet drukt iets uit over wie je bent.
Maar aangezien iedereen groeit en verandert, kan ook het werk dat bij je past veranderen. Wat mensen nodig hebben is werk dat ze stimuleert, waarin ze uitgedaagd worden hun beste mogelijkheden te gebruiken en waarin ze gewaardeerd worden om hun unieke bijdrage.
Redenen om consulten over werk te doen:

 • Je wilt na een periode van niet (betaald) werken terug in het arbeidsproces.
 • Je bent door omstandigheden gedwongen naar ander werk om te zien.
 • je bent niet meer tevreden over het werk dat je doet, of over je werkomgeving.
 • Je voelt je te zwaar belast.
 • Je wilt je eigen kwaliteiten meer gaan gebruiken, en werk doen dat voor jou zinvol is.

In de consulten gaan we kijken wat jouw kernkwaliteiten en potentieel zijn. Wat je echte dromen en verlangens zijn aangaande werk, en ook wat je belemmert.
Hoe kun je omgaan met de obstakels op je weg? En waar hebben die obstakels mee te maken?
Wat heb je nodig om je verlangens concreet vorm te gaan geven?
Grote taken worden teruggebracht tot kleine, haalbare stappen.

 

Je dromen verkennen – dieper contact met jezelf

Iedereen droomt elke nacht een aantal keer. Als je je dromen onthoudt, onthoud je in de regel lang niet alles dat je gedroomd hebt.
Maar een droom, of een fragment van een droom, kan al genoeg zijn om jezelf beter te begrijpen. In de droom komen vaak gevoelens tot uitdrukking die je overdag niet toelaat.
Je bent in je dromen enorm creatief: Je schrijft het script, regisseert, maakt de decors, zoekt de spelers uit. Het deel van je onbewuste dat het overzicht heeft over dit proces, en over het doel van het proces, wordt ook wel je droomproducent genoemd.
Werken met je droomproducent brengt je in contact met een deel van je dat wijzer, bewuster en creatiever is dan je gewone dagelijkse zelf.
Ook zijn dromen, met hun poëtische gelaagdheid en hun geheimzinnigheid een rijke bron voor creatief werk. Ze kunnen inspireren tot tekenen, schilderen, schrijven, en vele andere creatieve vormen.
In de sessies leer je om de taal van je dromen beter te gaan verstaan. We werken ook verder met de droom: Je speelt dan bijvoorbeeld een bepaalde droomfiguur, en laat het verhaal zich verder ontvouwen. Dromen zijn de brug tussen je bewuste en je onbewuste, en bieden een inspirerende weg naar dieper contact met jezelf.
Lees meer over dromen en creativiteit.

 

Tarieven van de consulten en contactinformatie.

  Contact
mail: info@edithbakker.nl
© 2017 Edith Bakker

Contact
mail: info@edithbakker.nl


 

© 2017 Edith Bakker